Cyfrifoldeb Corfforaethol

I Weithwyr

Yn darparu amgylchedd gwaith da a'r cyfle i ddysgu gydol oes. Rydym yn parchu ein holl staff fel aelod o'r teulu ac yn gobeithio y gallant aros yn gwmni tan ymddeol. Yn Xinzi Rain, rydyn ni'n talu llawer o sylw i'n staff a all ein gwneud ni'n llawer cryfach, ac rydyn ni'n parchu, gwerthfawrogi a bod yn amyneddgar gyda'n gilydd. Dim ond yn y modd hwn, gallwn gyflawni ein nod unigryw, cael mwy o sylw gan ein cwsmeriaid sy'n gwneud twf cwmnïau yn well.

I Gymdeithasol

Bob amser yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyffredin o roi sylw manwl i gymdeithas. Cyfranogiad gweithredol mewn lliniaru tlodi. Ar gyfer datblygiad cymdeithas a'r fenter ei hun, dylem dalu mwy o sylw i liniaru tlodi a chymryd cyfrifoldeb lliniaru tlodi yn well.

To-Employees
To Social